VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận trong Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại điểm cách ly tập trung của tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/7/2020, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận trong Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại điểm cách ly tập trung của tỉnh.
Quy chế gồm 03 Chương 05 Điều quy định nội dung phối hợp và trách nhiệm thực hiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận trong Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình.

Quy chế được áp dụng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong Khung tiếp nhận cách ly công dân tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh và Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Khung tiếp nhận, cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, mọi hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh và chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Công an được UBND tỉnh giao chủ trì quản lý các khung cách ly có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để điều động lực lượng tham gia phục vụ trong các khung cách ly theo quyết định của UBND tỉnh; nhưng tùy theo số lượng công dân Việt Nam và người nước ngoài trong khu cách ly để điều động quân số cho phù hợp...

Tại điểm cách ly, công dân phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nhưng không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và công tác quản lý, điều hành của nhau.

Nhân lực phục vụ theo từng thời điểm của các khung làm nhiệm vụ tại điểm cách ly đơn vị chủ trì sẽ căn cứ vào số lượng công dân cách ly để thông báo đến các sở, ban, ngành liên quan điều động thực hiện nhiệm vụ...

Hồng Mến

[Trở về]