VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Bình Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4810/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Bình. Đây là cơ sở cho việc huy động nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương và tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quản lý và điều hành chung; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và do Công an tỉnh trực tiếp quản lý.

Các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước có nhu cầu tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp cho công tác phòng, chống tội phạm đều được tiếp nhận. Công an tỉnh là đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị có liên quan để tiếp nhận khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nộp vào tài khoản của Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh được chi thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy; mức trích thưởng cụ thể cho các cá nhân, tập thể do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tối đa đối với cá nhân 5.000.000đ/người/lần và tập thể 20.000.000 đồng/lần. Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản; mức hỗ trợ thực hiện quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Quy chế quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Bình gồm 04 Chương và 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2019.

Mai Anh

[Trở về]