VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy chế trực ban, họp điều hành ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2018, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có Quyết định số 86/QĐ-PCTT ban hành Quy chế trực ban, họp điều hành ứng phó với thiên tai.
Quy chế này quy định công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, họp điều hành ứng phó thiên tai thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình. Đối tượng áp dụng là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo đó, các tình huống trong trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai được quy định gồm: Thiên tai có diễn biến phức tạp được nhận định trong bản tin dự báo, cảnh báo, thiên tai xảy ra trên diện rộng, gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả lớn, vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; thiên tai rủi ro cấp độ 1, 2 không có diễn biến phức tạp; thiên tai rủi ro cấp độ 3 hoặc dưới cấp độ 3; thiên tai rủi ro cấp độ 4 hoặc thiên tai rủi ro cấp độ 3 có diễn biến phức tạp; thiên tai rủi ro trên cấp độ 4 hoặc thiên tai cấp độ 4 có diễn biến phức tạp trên diện rộng.

Quy chế nêu rõ thời gian và chế độ trực. Cụ thể, từ ngày 01/01 - 14/5, thực hiện chế độ thường trực 12 giờ/24 giờ (từ 7 giờ 30 - 19 giờ 30 cùng ngày). Ngày thường: Ngoài giờ hành chính, bố trí 01 ca trực từ 11 giờ 30 - 13 giờ 30 và từ 17 giờ 00 - 19 giờ 30 cùng ngày. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật bố trí 04 ca trực: Ca 1 từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30; ca 2 từ 11 giờ 30 - 14 giờ 00; ca 3 từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00; ca 4 từ 17 giờ 00 - 19 giờ 30. Tùy theo diễn biến thời tiết, Chánh Văn phòng Thường trực quyết định việc trực, điều chỉnh chế độ trực trong thời gian từ ngày 01/01- 14/5. Đối với chế độ trực từ ngày 15/5 - 31/12, thực hiện chế độ thường trực 24giờ/24giờ, bố trí 02 ca trực: Ca 1 từ 07 giờ 00 - 19 giờ 00; ca 2 từ 19 giờ 00 ngày hôm trước đến 7 giờ 00 sáng hôm sau.

Quy chế yêu cầu ca trực phải theo dõi, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ Đài Khí tượng thủy văn của tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Viện Vật lý địa cầu và tham khảo thông tin từ cơ quan dự báo quốc tế, khu vực; tiếp nhận, phân tích thông tin về tình hình thiên tai, thiệt hại, hoạt động phòng, chống thiên tai từ sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và ca trực trước để tổng hợp, theo dõi báo cáo, đề xuất giải pháp cần thiết; cung cấp thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó đến tổ chức, cá nhân liên quan; kiểm tra xác nhận việc cung cấp thông tin tại các địa chỉ đến, biên soạn nhanh, tin nhắn (SMS) gửi đến thành viên Ban Chỉ huy, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và cơ quan thông tin đại chúng. Cùng với đó, ca trực phải đảm bảo lĩnh hội, triển khai chỉ đạo từ lãnh đạo Văn phòng thường trực và Ban Chỉ huy, báo cáo kết quả thực hiện; cập nhật báo cáo nhanh hàng ngày, công điện, văn bản chỉ đạo lên Website của Ban Chỉ huy (nếu có); đồng thời chuẩn bị báo cáo nhanh hàng ngày, báo cáo tuần (đối với ca trực ngày Chủ nhật), dự thảo Công điện, văn bản chỉ đạo điều hành ứng phó với tình huống thiên tai, phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ huy.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các vị trí trực, việc tiếp nhận và xử lí thông tin trong trực ban; phương thức truyền thông tin; thời gian họp giao ban, điều hành ứng phó với thiên tai...

Hồng Mến

[Trở về]