VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 19/12/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quy định gồm 05 Chương, 28 Điều quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các khu vực đô thị, khu chức năng đặc thù, khu dân cư nông thôn tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trong tỉnh. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn.

Đối với hệ thống thoát nước, Quy định đã nêu rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hệ thống thoát nước; việc ký kết Hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước theo quy định; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sử dụng dịch vụ; công tác quản lý hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống hồ điều hòa; quy định về xử lý nước thải tập trung và phi tập trung; nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước... Đặc biệt, Quy định khuyến khích, thu hút đầu tư theo các hình thức PPP, BT, BOT..., mở rộng hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm; đổi mới, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài; tranh thủ tối đa nguồn viện trợ phi chính phủ, vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn hợp pháp khác trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống thoát nước; đồng thời có chính sách ưu đãi về thuế suất, thu nhập doanh nghiệp, xuất khẩu, nhập khẩu, miễn giảm tiền thuế sử dụng đất đai, ưu đãi về tiền thuê đất, mặt nước; hỗ trợ đầu tư, chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cấp thoát nước...

Đối với dịch vụ thoát nước, Quy định cũng quy định việc ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước; đấu nối, hỗ trợ đấu nối hệ thống thoát nước; tiếp cận với các công trình xả nước thải; tiêu chuẩn dịch vụ thoát nước; giá dịch vụ thoát nước... Ngoài ra, Quy định giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong quản lý xây dựng, khai thác, sửa chữa, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN