VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quy định gồm 04 chương và 11 điều quy định việc quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, gồm kích thước cơ bản, sức chở, sơn vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện; vật liệu, kết cấu nhà bè; trang bị đảm bảo an toàn; bảo vệ môi trường; đăng ký kinh doanh, nộp thuế, bảo đảm tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm; việc sơn, treo biển hiệu, quảng cáo, trang trí phương tiện; phạm vi hoạt động; trách nhiệm của chủ phương tiện, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện...

Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017 và thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN