VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quy định đã nêu rõ trình tự, thủ tục áp dụng đối với các nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư có sử dụng đất không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh như việc tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư; trình tự, nguyên tắc thực hiện các thủ tục hành chính; ra Quyết định chủ trương đầu tư; thành lập doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng; thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình, phòng cháy, chữa cháy, công nghệ dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; thông báo thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, Quy định cũng đã quy định rõ việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án; thẩm định, phê duyệt ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư...

Quy định không áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách; dự án phát triển đô thị, xây dựng khu đô thị; dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; dự án thực hiện thông qua hình thức đấu thầu thực hiện dự án hoặc phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, Quy định cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và nhà đầu tư trong việc thực hiện có hiệu quả Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN