VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân đi công tác trong các nước khối APEC, trên cơ sở Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC, ngày 29/9/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định 31/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, Quy định đã quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) đối với doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập tại tỉnh Quảng Bình và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC. Bên cạnh đó, Quy định cũng nêu rõ thẩm quyền xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC; hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC; quy trình giải quyết cấp thẻ ABTC; trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cấp thẻ ABTC; trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp khi sử dụng thẻ ABTC...

Được biết, thẻ ABTC là loại thị thực đặc biệt được cấp cho doanh nhân thường xuyên đi lại trong khối APEC nhằm đẩy mạnh giao lưu thương mại, đầu tư, tham dự các hội nghị, hội thảo... tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC. Sở hữu thẻ ABTC, doanh nhân sẽ có nhiều quyền lợi như miễn thị thực đi 19 nền kinh tế khối APEC, ưu tiên các thủ tục hành chính nơi công cộng như sân bay, hải quan...

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN