VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 
Ngày 12/5/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh:“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới”.

Thành viên Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở gồm có Kỹ sư Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh - Chủ tịch Hội đồng, Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy  - Phản biện 1, Cử nhân Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phản biện 2, cử nhân Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, cử nhân Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thạc sĩ Trần Hải Châu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ nhiệm Đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu. Theo đó, trong hơn 1 năm triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã bám sát đề cương, chương trình, kế hoạch đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh phê duyệt để tiến hành nghiên cứu. Đề tài đã tập trung hệ thống hóa cơ sở lý luận về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng, kinh nghiệm trong PCTN của một số địa phương trong nước; thực trạng tham nhũng và công tác PCTN, trên cơ sở đó đã đưa ra dự báo tình hình tham nhũng, công tác PCTN và đề xuất 8 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phản biện Đề tài, các thành viên Hội đồng khoa học đánh giá rất cao tính khoa học,  tính thực tiễn, tính mới, tính khả thi của Đề tài. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa, sắp xếp lại một số nội dung cho phù hợp hơn.

Đồng chí Trần Hải Châu -  Chủ nhiệm Đề tài đã giải trình và tiếp thu các ý kiến của Hội đồng Khoa học, chỉ đạo các thành viên nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài đảm bảo chất lượng trước khi báo cáo tại Hội đồng Khoa học cấp tỉnh.

Ban Nội chính

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Kí tự đặc biệt ff, kitudacbiet


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, ISO quốc tế, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp