VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cơ bản đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và có được những chuyển biến tích cực.
Theo đó, đơn vị đã thực hiện tốt trách nhiệm của đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế được quy định tại Điều 21 - Luật PCCC và Điều 12 - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng phương án PCCC cho toàn khu công nghiệp. Bên cạnh đó, địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình được bố trí các khu đất, lô nhà bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với khu vực dân cư cũng như công trình xung quanh. Hệ thống giao thông, khoảng trống đủ kích thước, tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai hoạt động chữa cháy. Đặc biệt có 03 khu công nghiệp đã xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy trong khu công nghiệp. Hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Mặt khác, đơn vị cũng đã tổ chức 02 đợt phối hợp thực tập phương án chữa cháy giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, hiện có 05 khu công nghiệp chưa có hệ thống cấp nước chữa cháy; 07 khu công nghiệp chưa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy; tất cả các khu công nghiệp chưa thành lập đội PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Mặt khác, một số vị trí trong khu công nghiệp còn có thực vật khô không được thu dọn, dễ phát sinh nguy cơ cháy. Tại các khu công nghiệp có sơ đồ, bảng chỉ dẫn vị trí cơ sở, doanh nghiệp phục vụ cho công tác xác định vị trí chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra nhưng hiện nay đã cũ, hư hỏng...

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCCC tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ chú trọng đến một số vấn đề, cụ thể: Khi tiến hành lập dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu công nghiệp, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của khu công nghiệp phải được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu PCCC trước khi đưa vào hoạt động; tăng cường hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp để hạn chế chất cháy và nguyên nhân gây cháy; khôi phục bảng chỉ dẫn, sơ đồ vị trí cơ sở, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để thuận lợi cho công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra. Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới cho các khu công nghiệp đảm bảo theo quy định; bố trí kinh phí đầu tư cho hạ tầng cơ sở để phục vụ công tác PCCC...

Minh Huyền

[Trở về]