VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

 Ban Quan ly Khu kinh te

Trụ sở: Ban quản lý Khu Kinh tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 117 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3828513

- Fax: 0232. 3828516

- Email: kkt@quangbinh.gov.vn

- Website: bqlkkt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Trưởng ban: Phạm Văn Năm
          - Điện thoại: 0913295688
          - Email: nampv.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban: Đậu Trọng Cảnh
          - Điện thoại: 0913.018078
          - Email: canhdt.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban (Trưởng đại diện Cửa khẩu Cha Lo): Phạm Hữu Lợi
          - Điện thoại: 0913295270
          - Email: loiph.kkt@quangbinh.gov.vn

 Phó Trưởng ban (Kiêm Trưởng đại diện KKT Hòn La)Phạm Tiến Duật
          - Điện thoại:
          - Email: duatpt.kkt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Ban Quản lý
          - Điện thoại: 0232. 3828513
          - Fax: 0232. 3828516

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp
          - Điện thoại: 0232. 3851606

3. Phòng Quản lý đầu tư
          - Điện thoại: 0232. 3851811

4. Phòng Quản lý doanh nghiệp

          - Điện thoại: 0232. 3851808

5. Phòng Quản lý tài nguyên và Môi trường
          - Điện thoại: 0232. 3851809

6. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng
          - Điện thoại: 0232. 3840522

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Công ty quản lý hạ tầng Khu kinh tế
          - Điện thoại: 0232. 3844814

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng KKT
          - Điện thoại: 0232. 3827675

3. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La
          - Điện thoại:

 4. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
          - Điện thoại: 0232. 3575016


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN