VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 03/9/2021 
(Quang Binh Portal) - Bắt đầu từ ngày 03/9/2021, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện công bố thông tin tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi ngày 01 bản tin vào buổi sáng hàng ngày.

 

[Trở về]