VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Giao thông - Vận tải 
1. Về việc rà soát số lượng cầu dân sinh cần đầu tư trên địa bàn tỉnh

- Tổng số lượng cầu dân sinh cần được đầu tư xây dựng: 97 cầu;

- Đã và đang thực hiện đầu tư: 10 cầu;

- Số lượng cầu được đề xuất vào các dự án: 36 cầu;

- Số cầu chưa được đầu tư: 51 cầu. Đối với các cầu này, Sở Giao thông - Vận tải sẽ tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các nhà hảo tâm… để thu hút các nguồn vốn hỗ trợ nhằm đầu tư xây dựng.

2. Về tiến độ dự án nạo vét cửa sông Nhật Lệ

Sở Giao thông - Vận tải đã tiến hành lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nạo vét cục bộ cửa sông Nhật Lệ đảm bảo thông luồng phục vụ tàu cá ra vào và đã được TTHĐND tỉnh nhất trí bổ sung danh mục đầu tư tại Văn bản số 134/TTHĐND ngày 17/5/2016 và UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 với Tổng mức đầu tư 4,785 tỷ đồng. Sở GTVT đã có Tờ trình số 1544/TTr-SGTVT ngày 20/7/2016 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Đến nay, hồ sơ dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét.

Do điều kiện nguồn ngân sách địa phương đang còn khó khăn, nên song song với phương án trên, Sở Giao thông - Vận tải cũng đã có văn bản báo cáo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xem xét, bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án nạo vét cục bộ thông luồng cửa sông Nhật Lệ. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải đề xuất lập dự án nạo vét đảm bảo giao thông; Bộ Giao thông - Vận tải đang giao Vụ Tài chính nghiên cứu bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện. Hiện tại Vụ Tài chính vẫn chưa có văn bản tham mưu Bộ Giao thông - Vận tải về nguồn vốn để thực hiện.

Văn phòng HĐND tỉnh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp