VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu được nêu tại Kế hoạch số 1113/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra một số mục tiêu cụ thể, đó là: 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số vụ án khởi tố; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm 100% vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật; nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực...

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu trong thực hiện công tác PCTP; xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác PCTP, vi phạm pháp luật và thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nếu để xảy ra tình hình tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp, bảo đảm quy định mới được thi hành kịp thời, thống nhất, bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thi hành án...

Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTP, vi phạm pháp luật và thi hành án đã đề ra trong Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác PCTP, vi phạm pháp luật và thi hành án.

Minh Huyền

[Trở về]