VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2479/VPUBND-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Cụ thể, đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung phổ biến, tuyền truyền, giải thích cho cán bộ, Nhân dân, doanh nghiệp và người lao động tại địa phương hiểu đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần cử cán bộ gặp chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh; tổ chức triển khai biện pháp hữu hiệu, kịp thời thực hiện cam kết nêu trên, nhằm ổn định sản xuất, an toàn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Hồng Mến

[Trở về]