VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Trụ sở: Bảo hiểm xã hội tỉnh

Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3821964

- Hotline: 0232. 3813333

- Email: bhxh@quangbinh.vss.gov.vn

- Website: bhxhquangbinh.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

Giám đốc: Phạm Thanh Tùng

- Điện thoại: 0232. 3827357

- Email: tungpt@quangbinh.vss.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Mậu Tuyển

- Điện thoại: 0232. 3831866

- Email: tuyennm@quangbinh.vss.gov.vn

Phó Giám đốc: Phạm Văn Vẽ

- Điện thoại: 0232. 3823723

- Email: vepv@quangbinh.vss.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng

- Điện thoại: 0232. 3824798

- Email: dungnv@quangbinh.vss.gov.vn

 

II. PHÒNG, BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

A. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ:

1. Phòng Công nghệ thông tin:

- Điện thoại: 0232. 3823722

- Email: cntt@quangbinh.vss.gov.vn

2. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Điện thoại: 0232. 3856599

- Email: tccb@quangbinh.vss.gov.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Điện thoại: 0232. 3820747

- Email: khtc@quangbinh.vss.gov.vn

4. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

- Điện thoại: 0232. 3820751

- Email: cdbhxh@quangbinh.vss.gov.vn

5. Phòng Thanh tra Kiểm tra:

- Điện thoại: 0232. 3851221

- Email: ttkt@quangbinh.vss.gov.vn

6. Phòng quản lý Thu:

- Điện thoại: 0232. 3856399 - 3533399

- Email: qlt@quangbinh.vss.gov.vn

7. Phòng Giám định bảo hiểm y tế:

- Điện thoại: 0232. 3824802

- Email: gdbhyt@quangbinh.vss.gov.vn

8. Phòng cấp sổ, thẻ:

- Điện thoại: 0232. 3822561

- Email: cst@quangbinh.vss.gov.vn

9. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính:

- Điện thoại: 0232. 3826362

- Email: tthc@quangbinh.vss.gov.vn

10. Văn phòng:

- Điện thoại: 0232. 3813333

- Email: vanphong@quangbinh.vss.gov.vn

11. Phòng Khai thác và thu nợ:

- Điện thoại: 0232. 3820752

- Email: kttn@quangbinh.vss.gov.vn

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. BHXH thành phố Đồng Hới:

- Địa chỉ: 183A Trần Hưng Đạo - TP Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821389

- Email: donghoi@quangbinh.vss.gov.vn

2. BHXH thị xã Ba Đồn:

- Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3513368

- Email: badon@quangbinh.vss.gov.vn

3. BHXH huyện Lệ Thủy:

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 2213661

- Email: lethuy@quangbinh.vss.gov.vn

4. BHXH huyện Quảng Ninh:

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3873241

- Email: quangninh@quangbinh.vss.gov.vn

5.BHXH huyện Bố Trạch:

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại: 0232. 3862338

- Email: botrach@quangbinh.vss.gov.vn

6. BHXH huyện Quảng Trạch:

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

- Điện thoại: 0232. 3514513

- Email: quangtrach@quangbinh.vss.gov.vn

7.BHXH huyện Tuyên Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

- Điện thoại: 0232. 3684053

- Email: tuyenhoa@quangbinh.vss.gov.vn

8. BHXH huyện Minh Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 3572604

- Email: minhhoa@quangbinh.vss.gov.vn


Xem thêm:
   Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh
[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN