VĂN BẢN MỚI

Huyện Minh Hóa: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, huyện Minh Hóa đã tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 2016 - 2021 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 17/6/2016, huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 2016 - 2021 trên địa bàn huyện do các đồng chí trong...
Xem tiếp
Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 16/6/2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ...
Xem tiếp
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/01/2016, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về  lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ...
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 13 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 12 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 11 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 10 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 9 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 8 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 7 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 6 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử số 5 bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN