VĂN BẢN MỚI

Cục Thuế tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/4/2021, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 884/KH-CTQBI về tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND...
Xem tiếp
Khẩn trương rà soát thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/4/2021,Ủy ban bầu cử tỉnh đã có Công văn số 29/UBBC về việc rà soát thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
Xem tiếp
Chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 553/UBND-NC về việc chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN