VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 12/12/2019, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã bước sang ngày làm việc thứ 3. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục chủ trì và điều hành phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời chỉ đạo xử lý chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, trên quan điểm chỉ đạo của tỉnh là nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công quyền, chất lượng an sinh xã hội để phục vụ người dân một cách tốt nhất, vì vậy các cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm giải quyết công việc trên địa bàn của mình, những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ năm 2016 - 2019, những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc có khả năng không đạt để đề ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời ngày từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ 16 đề ra; tập trung triển khai, thực hiện và hoàn thành các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh như thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; đồng thời nâng cao Chỉ số PCI, PAPI tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, đơn vị tiếp tục chú trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường, tạo môi trường xanh sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sống cho người dân; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 20 Nghị quyết. Ngoài các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, biên chế, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020, HĐND tỉnh cũng đã thông qua các nghị quyết về quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024; phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025; chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy… Đây là những nội dung quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, điều hành, làm căn cứ để ban hành các quy định, chính sách cụ thể cho cả trước mắt và lâu dài nhằm tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh là kỳ họp cuối năm 2019, cũng là kỳ họp ở vào thời điểm kết thúc năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Đồng chí đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, qua đó cho thấy nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai nghiêm túc, những cam kết, lời hứa của cơ quan hữu quan được thực hiện và mang lại những kết quả khá tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhiều lĩnh vực, được cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2020. Các ban của HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh có trọng tâm, trọng điểm; tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, xác định những vấn đề cấp bách, đột xuất để tổ chức kỳ họp bất thường, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng kêu gọi đồng bào và cử tri trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Hồng Lựu

[Trở về]