VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Tư pháp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/7/2019, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm 34 nhóm nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tư pháp. Công tác tham mưu, thẩm định, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã cơ bản thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng về cơ sở, quan tâm đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Toàn tỉnh hiện có 130 báo cáo viên cấp tỉnh, 161 báo cáo viên cấp huyện và 1.789 tuyên truyền viên cấp xã đã và đang làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác cải cách hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tăng cường. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được minh bạch, công khai, thực chất, đã góp phần rút ngắn 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tăng cường. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phụ trách được thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, Sở đã cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho trên 4.300 trường hợp, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân được duy trì nghiêm túc.

Năm 2018 là năm thứ 6 liên tục, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng Xuất sắc, đứng top đầu về Chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh, trong đó có 04 năm liền đứng thứ Nhất. Chỉ số cải cách thể chế, Chỉ số về tính minh bạch và thiết chế pháp lý đều đạt cao, tăng hạng, tăng điểm. Các kết quả đạt được trong lĩnh vực tư pháp đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý lành mạnh, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện, duy trì thứ hạng cao về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên rà soát văn bản đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện văn bản không còn phù hợp để tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc ban hành văn bản phù hợp thay thế; tham mưu giúp UBND tăng cường quản lý Nhà nước các lĩnh vực công chứng, luật sư, trợ giúp pháp lý, nhất là hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, giám định tư pháp, giao dịch bảo đảm, thực hiện nghiêm quy định về tổ chức bán đấu giá, đặc biệt đấu giá đất, bảo đảm công khai, minh bạch, không tạo kẽ hở cho các đối tượng đầu cơ, trục lợi; nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển tổ chức công chứng ở các địa phương. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAPI của tỉnh; phối hợp với các cơ quan để giải quyết tốt các vấn đề liên quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vục tư pháp.

Đoàn Hòa (Sở Tư pháp)

[Trở về]