Tăng cường phối hợp triển khai công tác biên giới Quốc gia kết hợp với nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống thiên tai trên... 
(Quang Binh Portal) - Mặc dù triển khai thực hiện Kế hoạch công tác biên giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt liên tiếp xảy ra, gây hậu quả lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống...
Xem tiếp
Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới, chú trọng mô hình...
Xem tiếp
Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm quản lý và bảo vệ chủ quyền, biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý...
Xem tiếp
Triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng biên” tại 26 thôn, bản thuộc 12 xã biên giới 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trong thời gian từ ngày 20/8/2020 - 03/02/2021, đơn vị sẽ triển khai xây dựng công trình “Ánh sáng vùng...
Xem tiếp
Điểm sáng mô hình tổ tự quản an ninh trật tự ở vùng biên 
(Quang Binh Portal) - Trên tinh thần tự nguyện, những năm qua các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự bản Mò o ồ ồ xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa) đã phát huy vai trò tổ chức cơ sở kịp thời tuyên...
Xem tiếp
Quảng Bình: Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự vào cuộc của các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể, địa phương, tình hình an...
Xem tiếp
Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, Nhân dân vùng biên...
Xem tiếp
Tiếp tục quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới Quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình chính diện 222,118 km, có 61 mốc quốc giới và 01 cọc dấu, tiếp giáp với 02 tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet/Lào. Địa bàn biên giới đất...
Xem tiếp
Tiếp tục chú trọng việc quản lý, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện hiệu quả công tác biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh để tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác biên...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN