Sở Công Thương triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng thương mại biên giới năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/02/2022, Sở Công Thương đã có Kế hoạch số 246/SCT-TM về phát triển hạ tầng thương mại biên giới năm 2022. 
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác bảo vệ chủ quyền, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới 
(Quang Binh Portal) - Năm 2021, công tác bảo vệ chủ quyền, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới được triển khai trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt...
Xem tiếp
Triển khai công tác biên giới năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2022, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-BCĐ về việc thực hiện công tác biên giới năm 2022. 
Xem tiếp
Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 12/01/2021, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 45 địa phương trong cả nước nhằm tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật...
Xem tiếp
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2363-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới, hải đảo Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã...
Xem tiếp
Tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của các khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao của Nhân dân, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn các huyện...
Xem tiếp
Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại biên giới tỉnh Quảng Bình Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1220/KH-UBND về việc phát triển hạ tầng thương mại biên giới tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.
Xem tiếp
Tăng cường công tác tuần tra, giám sát đường biên, giữ vững chủ quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường triển khai thực hiện công tác biên giới...
Xem tiếp
Triển khai công tác biên giới Quốc gia vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 22/6/2021, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình, kết quả công tác biên giới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN