Tiếp tục chú trọng việc quản lý, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển Tin mới
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc...
Xem tiếp
Triển khai thực hiện hiệu quả công tác biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Năm 2019, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh để tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả công tác biên...
Xem tiếp
Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý và bảo vệ chủ quyền, biên giới Quốc gia Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 179/KH-BCĐ ngày 26/12/2019 của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh về việc thực hiện công tác biên giới năm 2020.
Xem tiếp
Đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền về công tác biên giới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/12/2019, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả công tác biên giới năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020....
Xem tiếp
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chú trọng việc nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân ở khu vực biên giới 
(Quang Binh Portal) - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phụ trách địa bàn 29 xã, phường biên giới (09 xã biên giới đất liền và 20 xã, phường biên giới biển) với 46.482 hộ/192.409 khẩu, trong đó đồng...
Xem tiếp
Hiệu quả của việc tuyên truyền "Cầm tay chỉ việc" đã từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc 
(Quang Binh Portal) - Đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh sinh sống ở 106 thôn, bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Với đặc thù...
Xem tiếp
Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số 
(Quang Binh Portal) - Bộ đội Biên phòng Quảng Bình quản lý, bảo vệ 222,18 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và tỉnh Khăm Muộn (Lào), có 61 mốc Quốc giới và 01 cọc dấu biên giới;...
Xem tiếp
Tăng cường hợp tác quốc tế về biển 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Quyết định số 80/2008/QĐ-TTg ngày 13/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020”, thời gian qua, Quảng Bình...
Xem tiếp
Biên giới, biển, đảo với vị trí, vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
(Quang Binh Portal) - Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
Xem tiếp
Những đổi thay của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao, biên giới 
(Quang Binh Portal) - Toàn tỉnh có 6.145 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 25.713 khẩu (chiếm 2,4% dân số trên địa bàn tỉnh), sinh sống tập trung ở 106 thôn, bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao, biên...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN