VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Biên giới, biển, đảo với vị trí, vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
(Quang Binh Portal) - Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định Quảng Bình phải trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” góp phần làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn, thiết thực hơn, trách nhiệm cao của Cảnh sát biển với tỉnh Quảng Bình và ngư dân Quảng Bình 

Từ nhận thức đó, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt các chương trình phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, biên phòng của tỉnh giáo dục, tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; tích cực tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển năm 1982, về truyền thống, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức đúng đắn về Quốc gia, quốc giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, có tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo bằng những hành động cụ thể, thiết thực; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Xác định biên giới, biển, đảo có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; tăng cường công tác quản lý việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; vận động Nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân ở các xã, phường ven biển về bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen để không xả rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn (bản) khu vực biên giới” trên khắp địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, Nhân dân khu vực vùng ven biển; phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân; tuyên truyền để ngư dân không khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; không sử dụng các biện pháp đánh bắt hải sản mang tính tận diệt, đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển...

Toàn tỉnh có diện tích tự nhiên 8.000,03 km2; bờ biển dài trên 116 km và có chung biên giới với nước bạn Lào dài 201 km; có 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; dân số gần 90 vạn người. Trong đó, có 06 huyện, thị xã, thành phố giáp biển (gồm các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới) với 20 xã, phường, thị trấn giáp biển; có 22 xã, phường, thị trấn ven biển và 44 xã, phường, thị trấn cửa sông có hoạt động nghề cá; có hơn 42.000 lao động trong lĩnh vực thủy sản, chiếm gần 10% tổng lao động toàn tỉnh (trong đó gần 17.000 lao động trực tiếp trên các tàu khai thác thủy sản). Những năm qua, nghề cá của tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng cao và được xác định là ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp đáng kể vào việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định sinh kế cho ngư dân vùng ven biển; tham gia tích cực vào việc giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự trên các vùng biển, ổn định chính trị vùng nông thôn ven biển. Nhờ những chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Trung ương và địa phương, số lượng tàu cá phát triển mạnh, đặc biệt là phát triển các tàu có công suất máy lớn, khai thác vùng biển xa; trung bình hàng năm đóng mới, cải hoán từ 200 đến 300 tàu cá khai thác xa bờ. Toàn tỉnh hiện có 8.259 tàu cá với 24.100 lao động làm việc trên tàu cá, trong đó tàu có công suất từ 90cv trở lên là 1.392 chiếc khai thác xa bờ. Đa số tàu cá xa bờ được trang bị đầy đủ ngư cụ, trang thiết bị khai thác phù hợp với ngư trường và 100% tàu cá xa bờ đã lắp máy thông tin liên lạc; có 175 tổ đoàn kết với tổng số 887 tàu cá tham gia; 68 tổ hợp tác khai thác hải sản với tổng số 552 tàu cá tham gia. Các tổ đoàn kết, tổ hợp tác ngày càng có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ nhau sản xuất trên biển, nhất là trong thời gian vùng biển xa đang có tình hình hết sức phức tạp như hiện nay.

Phải khẳng định rằng, trong những năm qua, nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả giữa các ban, ngành, đơn vị đã tích cực đồng hành với ngư dân, nhất là những lúc bà con ngư dân gặp thiên tai, hoạn nạn trên biển. Những hoạt động thiết thực, hiệu quả, trách nhiệm với Nhân dân chính là chỗ dựa tin cậy để ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, cùng với Nhân dân cả nước giữ gìn vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc... 

Hồng Lựu

[Trở về]