VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bình chọn sản phẩn công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Chiều ngày 15/5/2018, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã tổ chức họp nhằm thông qua kết quả đánh giá và chọn sản phẩm đạt giải gửi tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh chủ trì buổi họp. 

Năm 2018, toàn tỉnh có 30 sản phẩm, bộ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn, trong đó thành phố Đồng Hới có 05 sản phẩm, huyện Bố Trạch 05 sản phẩm, huyện Quảng Trạch 03 sản phẩm, huyện Tuyên Hóa 02 sản phẩm, huyện Quảng Ninh 04 sản phẩm, huyện Lệ Thủy 07 sản phẩm, huyện Minh Hóa 01 sản phẩm và thị xã Ba Đồn 03 sản phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm tổ chức chấm điểm, có 01 sản phẩm đăng ký tham gia nhưng không gửi sản phẩm.

Trên cơ sở các tiêu chí như: Đáp ứng nhu cầu thị trường và khả năng phát triển sản xuất; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ... Hội đồng đã đánh giá, chấm điểm và bình chọn 19/29 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt yêu cầu. Các sản phẩm được lựa chọn mang tính công nghiệp, áp dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất; khả năng giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội; sản xuất hàng loạt với số lượng lớn; sản phẩm tham gia trong chuỗi giá trị.

Tại buổi họp, sau khi thảo luận, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đã chọn 05 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên, gồm: Bộ sản phẩm nấm Linh Chi của Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh; phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh; bộ sản phẩm ngói xi măng phủ sơn chống thấm của Công ty TNHH sản xuất và thương mại T.H; bánh mè xát của Hợp tác xã làng nghề bánh mè xát Tân An; tinh bột sắn Long Giang của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh yêu cầu Tổ chuyên môn giúp việc căn cứ vào kết quả bình chọn tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ công nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh đạt tiêu chí, đồng thời làm thủ tục để đưa 05 sản phẩm đi tham gia bình chọn cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian tới.

N.Quý

[Trở về]