VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bộ mặt nông thôn huyện Quảng Ninh ngày càng khởi sắc nhờ làm tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình). Huyện đã đẩy mạnh lồng ghép các chương trình, dự án, đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu; chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo. Các chính sách xã hội được quan tâm, đẩy mạnh như: Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, đào tạo nghề đã được tích cực triển khai, lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích, hệ thống chính trị ở nông thôn tiếp tục được củng cố, dân chủ cơ sở được phát huy, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã được Mặt trận, Đoàn thể, các ngành, các cấp quan tâm, vì thế Nhân dân và cộng đồng đã nâng cao nhận thức về Chương trình, xác định vai trò chủ thể, từ đó hưởng ứng tích cực, tạo phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các xã tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên truyền và vận động quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Qua hệ thống truyền thanh huyện, xã, phát các bản tin tuyên truyền về nông thôn mới trung bình 04 lần/tháng. Các nội dung tuyên truyền vận động về nông thôn mới được đăng lên các bảng tin của Trang Thông tin điện tử huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp phát 57 băng rôn, khẩu hiệu về nông thôn mới cho 04 xã trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện cũng đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới“; triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các cuộc giao lưu bóng đá, bóng chuyền giữa các thôn, các xã.

Cùng với sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành, đơn vị trong huyện và sự đồng thuận của Nhân dân, tính đến hết tháng 01/2019, toàn huyện có 07 xã (Lương Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh, Gia Ninh, Vạn Ninh) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 02 xã (Vĩnh Ninh, Duy Ninh) đạt 18 tiêu chí; 01 xã (Tân Ninh) đạt 17 tiêu chí; 02 xã (An Ninh, Hải Ninh) đạt 15 tiêu chí; 01 xã (Trường Xuân) đạt 12 tiêu chí; có 01 xã ( Trường Sơn) đạt 05 tiêu chí.

Đến nay, tổng số tiêu chí của 14 xã là 233 tiêu chí, trung bình đạt 16,64 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, đa số những tiêu chí không cần đến nguồn vốn nhiều các xã đã tập trung quan tâm thực hiện, chỉ còn lại một số tiêu chí đòi hỏi kinh phí cao như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học....tỷ lệ đạt chưa cao. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện ước tính đạt 177,22 tỷ đồng, trong đó ngân sách trái phiếu Chính phủ 6,6 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 50,2 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 103,2 tỷ đồng; ngân sách huyện 24,5 tỷ đồng, ngân sách xã 26,6 tỷ đồng, nguồn khác 4,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 6,62 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến thời điểm hiện nay đạt 36,7 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên vẫn còn 02 xã khó khăn là Trường Sơn và Trường Xuân chưa đạt tiêu chí này.
Giao thông tiếp tục triển khai, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường Hà Thiệp, Bảo Ninh, đường cấp 3 Ninh Châu đi trạm bơm Rào Bạc, Đường Khe Dây đi Khe Ngang, đường rẽ bắc Kim Sen - Lâm Ninh, đường tránh lũ phía Nam cầu Trung Quán đến trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, đường tránh lũ Nguyệt Áng, Trường Dục, đường tránh lũ từ trường mầm non An Ninh đi Quốc lộ 15, đường Cồn Điện trường THCS Vạn Ninh đi Hoa Thủy, đường Chợ mới đi Rộc Sỏi Vạn Ninh; đã bê tông hóa hơn 15,85 km đường thôn, xóm; rãi cấp phối hơn 25 km giao thông nội đồng.... Đến nay có 10/14 xã đạt tiêu chí giao thông. Thủy lợi cũng được xây mới hơn 1,8 km các tuyến kênh, nâng tổng số xã đạt tiêu chí thủy lợi lên 12/14 xã. Cơ sở vật chất về trường học, văn hóa, điện, nhà ở dân cư được đầu tư ngày càng khang trang hơn.

Về công tác lao động, việc làm, huyện Quảng Ninh đã triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020; chú trọng đào tạo nghề, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tăng cường giải pháp tạo điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 3.820 lao động; tổ chức được 14 lớp đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 44,2%. Đến nay có 13/14 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, còn 01 xã chưa đạt tiêu chí này (Trường Sơn).

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được tổ chức với nhiều loại hình phong phú chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: Mừng Đảng, mừng Xuân; kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, địa phương đã tổ chức liên hoan văn nghệ tại Trung tâm văn hóa huyện và tổ chức thành công lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm 2018 tạo không khí vui tươi, sôi nổi được đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng, có 20 thôn, bản, tiểu khu tổ chức lễ đón nhận Danh hiệu Văn hóa 03 năm liên tục nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, có 85/114 thôn, bản đạt Danh hiệu Thôn văn hóa.

Thời gian tới, huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để cán bộ, Nhân dân hiểu và tích cực chung tay, chung sức, góp công, góp của, hiến đất tham gia xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa nguồn lực từ quỹ đất, hỗ trợ của cấp trên, từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cá nhân, tạo thêm nguồn lực; thực hiện tốt lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình, phát huy hiệu quả đầu tư; quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình. Cùng với đó, huyện cũng sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng hàng hóa, chuỗi giá trị liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho Nhân dân.

Hồng Lựu

[Trở về]