VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung 14 học sinh thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 
(Quang Binh Portal) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách học sinh thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và danh sách học sinh thôi hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2021 - 2022. 
Theo đó, đợt này, bổ sung 14 học sinh của 05 trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, trong đó Trường THPT Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy 04 học sinh; Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Lệ Thủy 02 học sinh; Trường THPT Ngô Quyền 04 học sinh; Trường THCS&THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa 01 học sinh; Trường THCS&THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa 03 học sinh.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng phê duyệt 11 học sinh của 02 trường thôi hưởng chính sách hỗ trợ năm học 2021 - 2022, cụ thể: Trường THPT Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy 01 học sinh; Trường THCS&THPT Hóa Tiến, huyện Minh Hóa 10 học sinh.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường có học sinh được hưởng chế độ tại Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh và Quyết định này để tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính để phân bổ kinh phí cho các trường và giám sát các trường trong việc cấp phát kinh phí cho học sinh; Hiệu trưởng các trường có học sinh được hưởng chế độ tổ chức cấp phát kinh phí kịp thời, đúng đối tượng.

PV:NQ

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN