VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2019 Tin có hình
1. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá loài sâm bổ béo bốn nhị tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

- Tổ chức chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa

- Chủ nhiệm: Ths. Đinh Gia Tuyết

2. Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về cơ chế, chính sách, thông tin quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Tin học – Công báo Quảng Bình

- Chủ nhiệm: Ths. Lê Hoàng

3. Đề tài: Dự án sản xuất thử nghiệm: Viên hoàn nhỏ giọt từ chiết xuất Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata) và andrographolid

- Tổ chức chủ trì: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

- Chủ nhiệm: Dược sỹ Phan Văn Ngọc

4. Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

- Tổ chức chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình

- Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Anh Tuấn

5. Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết đơn thư của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

- Tổ chức chủ trì: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

- Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Ngọc Phương

6. Đề tài: Đánh giá tình hình thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất tại tỉnh Quảng Bình

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngữ

7. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường quản lý nợ đọng thuế tại tỉnh Quảng Bình

- Tổ chức chủ trì: Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình

- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Hảo

8. Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean (AEC) đến lao động và việc làm tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quảng Bình

- Chủ nhiệm: Ths. Phan Thị Thu Hà

Nguồn: Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 01/7/2019. 

[Trở về]