VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2018 
Tên đề tài: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên – môi trường, tai biến thiên nhiên, xây dựng luận cứ khoa học phục vụ quy hoạch tổng thể không gian đới bờ tỉnh Quảng Bình

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

Chủ nhiệm: Ths. Trần Phong

Nguồn: Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 24/9/2018

[Trở về]