VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung khu cách ly tập trung tại Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc thành lập bổ sung khu cách ly tập trung để tiếp nhận, cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình (119 Trương Pháp, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) với khả năng đảm bảo 174 giường.
UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập khung cách ly y tế để kịp thời triển khai thực hiện cách ly tập trung theo quy định, cụ thể như sau:

Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị cơ sở cách ly y tế tập trung có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện cách ly y tế theo phương thức 4 tại chỗ; xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, phục vụ sinh hoạt, ăn, ở, đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc y tế đối với các trường hợp cách ly y tế tập trung theo đúng quy định.

PV Hồng Mến

[Trở về]