Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày 12/9/2007, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định số 82-QĐ/TW về việc bổ sung ba đồng chí: Trương Tấn Sang, Ngô Văn Dụ, Phùng Hữu Phú tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Theo quyết định này, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo. Hai đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương và Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là Ủy viên của Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ của các đồng chí được bổ sung tham gia Ban Chỉ đạo do đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phân công./.

BTK-TTXVN

[Trở về]