VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung thêm hình thức tuyên truyền thông qua các file ghi âm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/4/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 548/HĐPB về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 4/2019.
Theo đó, để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng phát huy hiệu quả cao, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện bổ sung thêm hình thức tuyên truyền thông qua các file ghi âm. Nội dung các chuyên đề và các file ghi âm được đăng tải trên trang điện tử huyện Bố Trạch https://botrach.quangbinh.gov.vn.

Để tài liệu được tuyên truyền đến người dân, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở kỳ I, II tháng 4/2019 với các nội dung: Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham những; tìm hiểu quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung trên để người dân đều được nghe, phát huy hiệu quả; tần suất thực hiện phát thanh 03 lần/tuần (vào ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật). Đối với Đài Truyền thanh huyện phát thanh với tần suất 01 lần/tuần.

Hồng Lựu

[Trở về]