VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung thuế suất GTGT 0% đối với các tàu cá khai thác thủy sản xa bờ và phục vụ dịch vụ thủy sản 
(Quang Binh Portal) - Bổ sung thuế suất GTGT 0% đối với các tàu cá khai thác thủy sản xa bờ và phục vụ dịch vụ thủy sản có công suất 400CV trở lên để các đơn vị đóng tàu được khấu trừ thuế GTGT, hoặc hoàn thuế GTGT theo tinh thần Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.
Trả lời:

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho chủ tàu khai thác thủy sản phục vụ việc bám biển, ngày 17/10/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tại Tờ trình số 423/TTr-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, trong đó có đề xuất: Tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và hoạt động đóng mới tàu hoặc nâng cấp tàu dùng để khai thác thủy sản xa bờ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Như vậy, mặc dù tàu đánh bắt xa bờ không được áp dụng mức thuế 0% nhưng thuế GTGT đầu vào của TSCĐ vẫn được hoàn trả, không phải tính vào chi phí, qua đó làm giảm giá thành phân bón sản xuất trong nước.

Tại Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 800/BC-UBTVQH13 ngày 25/1l/2014, Uỷ ban TVQH có ý kiến như sau:

- Nhiều ý kiến không thống nhất cho phép khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa mua vào hoặc nhập khẩu để tạo tài sản cố định như Dự thảo Luật.

UBTVQH xin tiếp thu như sau: (i) Việc cho phép khấu trừ thuế trong trường hợp doanh nghiệp không có thuế GTGT đầu ra llà không phù hợp với nguyên tắc của thuế GTGT; (ii) Việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT chưa có căn cứ đảm bảo người dân sử dụng dịch vụ này được hưởng lợi từ việc Nhà nước cho phép khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào. Do đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đề nghị bỏ quy định việc khấu trừ và hoàn thuế đối với các trường hợp trên.

Do vậy, ngày 26/1l/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/0l/2015 quy định tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; đề nghị thực hiện theo Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội đã quy định.

Nguồn: Công văn số 966/BTC-TCT ngày 19/01/2016 của Bộ Tài chính

 

[Trở về]