VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung tổ chức, cá nhân chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện trong năm 2018 
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

Cơ quan chủ trì: Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình

Chủ nhiệm: ThS. Trần Hải Châu

Nguồn: Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

 

[Trở về]