VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: 9 tháng năm 2021, thu ngân sách đạt 132,4% dự toán tỉnh giao 
(Quang Binh Portal) - Trong quý III/2021, trong điều kiện thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, UBND huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, khai thác tốt khoản thu mới nhằm bù đắp khoản thu đạt thấp.
Nhờ đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 9 tháng đạt 508,9 tỷ đồng, đạt 132,4% dự toán tỉnh giao, 113,3% dự toán huyện giao cả năm, tăng 87,2% so với cùng kỳ. Trong thu cân đối có 11/12 khoản thu đạt và vượt tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, chi ngân sách địa phương cơ bản thực hiện đúng tiến độ theo dự toán đầu năm. Huyện đã linh hoạt, chủ động bố trí kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, một số địa phương trên địa bàn huyện còn chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành thu - chi ngân sách; chưa chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỷ lệ còn thấp.

PV Hồng Mến

[Trở về]