VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch có 07 sản phẩm dược công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn trên địa bàn huyện Bố Trạch có bước phát triển đa dạng. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp và dịch vụ... đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nông thôn ngày càng phát triển, góp phần quan trọng giải quyết đầu ra cho các sản phẩm từ nông lâm - thủy sản của người dân. Đến nay, huyện đã khôi phục và phát triển được 07 làng nghề, 02 làng nghề truyền thống và 3.050 cơ sở nghề hoạt động ở khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho 4.206 lao động.
Toàn huyện có 01 sản phẩm (nấm Tuấn Linh) xây dựng thương hiệu; 02 nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận, 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực và 07 sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh gồm: Sản phẩm Composite của Công ty TNHH sản xuất Composite Miền Trung (xã Thanh Trạch); nước mắm Nhân Nam (Hội nước mắm Nhân Trạch); sản phẩm mộc mỹ nghệ của Công ty TNHH mỹ nghệ Ngọc Thủy (xã Thanh Trạch); rượu Vạn Lộc (Hợp tác xã nông nghiệp xã Vạn Trạch); nấm Linh Chi (Hợp tác xã sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh); nón lá dừa thêu ren (Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nón lá Mỹ Trạch); dầu lạc Phong Nha (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Bình Dương).

Tuy nhiên, để có thêm nhiều sản phẩm CNNT tiêu biểu, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp - thương mại, huyện cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước và của tỉnh về khuyến khích phát triển sản xuất CNNT; hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm các cơ sở làng nghề; liên kết hình thành các Hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển các ngành nghề nông thôn, tạo việc làm cho lao động trên địa bàn toàn huyện.

Đặng Hà

[Trở về]