VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch có 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng được phát huy, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức thành viên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Đến nay, huyện Bố Trạch đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 16,08 tiêu chí/xã. Có 03 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 05 xã đạt 10 - 14 tiêu chí và 02 xã đạt 05 - 09 tiêu chí.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Bố Trạch đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát huy những lợi thế của mình, kết hợp các nguồn vốn của Nhà nước và Nhân dân đóng góp để hoàn thành các công trình phúc lợi; khắc phục một số tồn tại trong việc xây dựng các tiêu chí về môi trường, dân số, đảm bảo về an ninh trật tự ở nông thôn; tập trung việc xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng có hiệu quả.

Đặng Hà

[Trở về]