VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: Công tác Mặt trận đạt nhiều kết quả 
(Quang Binh Portal) - Quý III năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự đoàn kết và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, công tác Mặt trận toàn huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả phấn khởi.
Nổi bật trong đó là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các xã, thị trấn đã vận động Nhân dân ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 được 2.626 triệu đồng; lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá trên 165 triệu đồng cho đồng bào tâm dịch tỉnh Bắc Giang; lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá gần 1.600 triệu đồng và 100 triệu đồng tiền mặt cho đồng bào tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh; vận động quỹ hỗ trợ người dân ở gặp khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam trở về quê, được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của huyện và lực lượng tuyến đầu chống dịch của huyện trên 340 triệu đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các xã, thị trấn, một số cơ quan, đơn vị đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ 04 xã đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg gồm Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Nhân Trạch với số tiền 93.943.00 đồng và hàng hóa thiết yếu.

Ngoài ra, MTTQ huyện đã sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ của huyện để thực hiện chương trình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. 9 tháng năm 2021, đã hỗ trợ 20 hộ nghèo bò giống sinh sản; hỗ trợ 05 hộ gia đình tại Thượng Trạch thực hiện mô hình nuôi lợn bản; hỗ trợ mô hình trồng nấm cho 02 Tổ hợp tác ở thôn Bồng Lai 2 và thôn Trằm Mé; đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 05 ngôi nhà và 02 giếng khoan phục vụ đời sống dân sinh cho bản Khe Ngát; phối hợp triển khai hỗ trợ xây dựng, sữa chữa 41 nhà đại đoàn kết cho các đối tượng trị giá 1.040 triệu đồng.

Cùng với đó, việc thực hiện Đề án 85/ĐA-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và mô hình sinh kế hỗ trợ hộ nghèo phát triển chăn nuôi, giảm nghèo bền vững của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đạt nhiều kết quả, số hộ thoát nghèo bền vững tăng…

PV Hồng Mến

[Trở về]