VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, Huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 32, khóa XXII nhiệm kỳ 2016 - 2020 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm, tuy đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát Nghị quyết, hướng về cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 65 Đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 135 đồng chí; giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến các cơ sở Đảng, đảng viên, cán bộ, qua đó xử lý kỷ luật 03 đảng viên có sai phạm; kinh tế vẫn giữ vững sự tăng trưởng, thu ngân sách đạt hơn 196 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng hoàn thành các chỉ tiêu trên giao; an ninh trật tự đảm bảo ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bàn các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trong những tháng còn lại của năm 2020.

Đặng Hà

[Trở về]