VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: Khai mạc Hội khỏe phù đổng năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 13/3/2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bố Trạch tổ chức khai mạc Hội khỏe phù đổng huyện Bố Trạch năm 2018.
 Hội khỏe phù đổng năm 2018, toàn huyện có trên 800 lượt vận động viên tham gia, được tuyển chọn từ vòng loại cụm đến từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Trong thời gian 04 ngày, các vận động viên sẽ tranh tài ở 51 nội dung.

Hội khỏe phù đổng nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giáo dục toàn diện cho học sinh; đồng thời đánh giá công tác thể dục thể chất trong các nhà trường phổ thông các cấp, phát hiện tài năng thể thao của học sinh để bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn bị lực lượng vận động viên tiêu biểu đại diện học sinh huyện Bố Trạch tham gia Hội khỏe phù đổng toàn tỉnh sắp tới.

Được biết, Hội khỏe phù đổng định kỳ tổ chức 02 năm/lần.

Hồng Mến

[Trở về]