VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bố Trạch: Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn 
Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế-xã hội, trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bố Trạch đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, chủ động nguồn lực, lồng ghép các chương trình dự án, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tự nguyện của người dân để phát triển giao thông.
 Cùng với việc triển khai đồng bộ 19 tiêu chí xây dựng NTM, huyện Bố Trạch đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

Nhờ đó, phong trào làm đường giao thông nông thôn luôn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cộng đồng dân cư, trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Không chỉ ở các xã đang về đích NTM, mà ở những xã đã đạt chuẩn, như: Đồng Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch…, nhân dân vẫn tiếp tục tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội đồng.

Thời gian tới, Bố Trạch sẽ tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thành mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn, đồng thời, chú trọng việc quản lý, bảo trì các tuyến đường, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất mạng lưới giao thông hiện có tại địa phương.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]