VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 1.000 nghìn người dân tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Từ ngày 25/4 - 25/5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cho hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức chính quyền và đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải viên, Nhân dân trên địa bàn xã Văn Thủy, Hưng Thủy, Ngư Thủy Nam (huyện Lệ Thủy); xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Nam Trạch, xã Hòa Trạch, (huyện Bố Trạch); xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch); xã Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn); xã Phong Hóa, xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa); xã Trung Hóa, (huyện Minh Hóa).

Tại các lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của pháp luật về Đất đai, bảo vệ môi trường, tiếp cận thông tin, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Luật Giáo dục năm 2005, nhiều quy định pháp luật khác. Các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tích cực và được các báo cáo viên giải đáp đầy đủ các vấn đề liên quan, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về các lĩnh vực.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Kế hoạch số 179/KH-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và cũng là hoạt động thiết thực của Sở Tư pháp nhằm hưởng ứng phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, đồng thời qua đó để giúp các xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2019 thực hiện tốt tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giúp các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì kết quả đạt được, phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 hoàn thành tiêu chí về tiếp cận pháp luật với chất lượng cao và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, tiếp cận thông tin, phòng chống tham nhũng; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn.

Đoàn Hòa (Sở Tư pháp)

[Trở về]