VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/3/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-TP về việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019.
Theo đó, các đối tượng được bồi dưỡng lần này là Tổ trưởng Tổ Hòa giải và hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Nội dung tập huấn gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuộc một số lĩnh vực như đất đai; dân sự; hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; dân chủ ở cơ sở, quy định về dân vận chính quyền; chuẩn tiếp cận pháp luật và quyền tiếp cận thông tin... Thời gian tổ chức được tiến hành trong Quý II/2019.

UBND huyện yêu cầu nội dung của tập huấn, bồi dưỡng cụ thể thiết thực, khoa học, phù hợp với năng lực thực tế của hòa giải viên cũng như hoạt động hòa giải ở cơ sở; khối lượng kiến thức được trang bị phù hợp với thời gian tập huấn. Việc tổ chức tập huấn bảo đảm khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Kế hoạch nhằm trang bị cho hòa giải viên kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực; nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở; nắm vững nội dung pháp luật về hòa giải ở cơ sở, những kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực có liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; có thái độ nghiêm túc, khách quan, đúng mực, công bằng, toàn diện và trách nhiệm khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thông qua đó còn tạo diễn đàn để hòa giải viên học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hòa giải.

Minh Huyền

[Trở về]