VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ do GPMB thực hiện Quy hoạch đất ở xen cư tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB thực hiện dự án: Xây dựng Hạ tầng phát triển quỹ đất tại xã Trung... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng mới đường từ Quốc lộ 1 cũ đến Quốc lộ 1 mới... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở sau Nhà máy súc... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB xây dựng công trình Cơ sở làm việc Đồn Công... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ do GPMB xây dựng Khu dân cư đồng Họng Mú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng mới Trường THPT Đào Duy Từ tại phường Đồng... 
Xem tiếp
Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường do GPMB xây dựng công trình Đường lâm nghiệp phòng... 
Xem tiếp