VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 35 - Trần Quang Khải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 6268768

- Fax: 0232. 3840734

- Email: bqldavsmt@donghoipmu.org.vn

- Website: donghoipmu.org.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Giám đốc: Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

- Điện thoại:

- Email:

Phó Giám đốc: Lê Anh Tuân

- Điện thoại:

- Email:

Phó Giám đốc: Trương Tấn Lâm

- Điện thoại:

- Email:

 

II. CÁC PHÒNG, BAN NGHIỆP VỤ: 

1. Phòng Tài chính:

- Điện thoại:

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Điện thoại:

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Điện thoại:


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN