VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

BAN QLDA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG BỀN VỮNG VÌ NGƯỜI NGHÈO (SRDP)

 

Tinh doan

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Lý Tử Tấn - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3821070

- Email: srdp.qb@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Giám đốc: Lê Thị Vân Hồng

- Điện thoại: 0232. 3850790

- Email: hongdppr@gmail.com

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sỹ

- Điện thoại: 0232. 3818626

- Email: vansyqb@gmail.com

  

II. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

1. Phòng Kế hoạch và Giám sát đánh giá

- Điện thoại: 0232. 3872072

2. Phòng Phát triển chuỗi giá trị

- Điện thoại: 0232. 3895556

3. Phòng Tài chính - Kế toán

- Điện thoại: 0232. 3824634

4. Phòng Tổ chức và Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3821076


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN