VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Các điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động có hiệu quả 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, chất lượng hoạt động các điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh được nâng cao, thời gian giao dịch rút ngắn và luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã đạt 91,08 điểm, xếp loại Tốt.
Tại điểm giao dịch xã, các chính sách tín dụng của Chính phủ, danh sách hộ vay vốn và quy trình thủ tục của Ngân hàng CSXH được niêm yết công khai, tạo điều kiện cho người dân kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại cơ sở. Ngân hàng CSXH các cấp thường xuyên thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch xã qua camera, kiểm tra đột xuất điểm giao dịch xã; đồng thời duy trì có hiệu quả, nề nếp việc giao dịch tại 159 điểm giao dịch xã và thực hiện giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ, lãi... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên cũng như hiệu quả triển khai tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2019, số phiên giao dịch xã bình quân hàng tháng/điểm giao dịch xã đạt 1,03 lần. Doanh số hoạt động tại điểm giao dịch xã được nâng lên, cụ thể: Tỷ lệ giải ngân 88,74%, thu lãi 99,2%, thu nợ gốc 92,59%.

Hồng Mến

[Trở về]