Bản in     Gởi bài viết  
Các loại phí thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

CÁC LOẠI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

1.

Phí cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

đ/giấy

100.000

2.

Phí công nhận vườn cây đầu dòng

đ/1 lần bình tuyển, công nhận

2.100.000

3.

Phí công nhận nguồn gốc lô giống

đ/1 lần bình tuyển, công nhận

5.250.000

Nguồn: Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Đồng hồ chính hãng, Cafe sạch, Đất Nhơn Trạch, Đồng hồ Casio, Đồng hồ Citizen, Đồng hồ Seiko, Đồng hồ nam, Đồng hồ đeo tay, Đồng hồ casio chính hãng, Tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản, Sửa đồng hồ, Cafe rang xay