VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

STT

Tên đơn vị trực thuộc

Địa chỉ

Email

1.
Phòng Tài chính - Kế hoạch
51 Dương Văn An tckh.lt@quangbinh.gov.vn
2.
Phòng Nội vụ
01 Hùng Vương noivu.lt@quangbinh.gov.vn
3.
Phòng Lao động TB & XH
51 Dương Văn An ldtbxh.lt@quangbinh.gov.vn
4.
Phòng Nông nghiệp & PTNT
01 Hùng Vương nnptnt.lt@quangbinh.gov.vn
5.
Phòng Tài nguyên và Môi trường
01 Hùng Vương  
6.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
01 Hùng Vương ktht.lt@quangbinh.gov.vn
7.
Phòng Văn hóa thông tin
04 Hùng Vương vhtt.lt@quangbinh.gov.vn
8.
Phòng Tư pháp
01 Hùng Vương tuphap.lt@quangbinh.gov.vn
9.
Phòng Giáo dục và Đào tạo
36 Nguyễn Văn Trỗi gddt.lt@quangbinh.gov.vn
10.
Phòng Y tế
04 Hùng Vương yte.lt@quangbinh.gov.vn
11. Phòng Dân tộc 51 Dương Văn An dantoc.lt@quangbinh.gov.vn
12.
Thanh tra
01 Hùng Vương thanhtra.lt@quangbinh.gov.vn

    
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
STT

Tên đơn vị hành chính

Diện tích (km2)

Dân số (người)
1.
Thị trấn Kiến Giang
3,28
6.349
2.
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh
11,43
4.900
3.
Xã An Thủy
21,35
9.730
4.
Xã Cam Thủy
14,1
4.159
5.
Xã Dương Thủy
9,61
3.720
6.
Xã Hoa Thủy
19,19
6.557
7.
Xã Hồng Thủy
27,15
7.574
8.
Xã Hưng Thủy
21,43
6.316
9.
Xã Kim Thủy
487,34
3.953
10.

Xã Lâm Thuỷ

227,93 1.624
11.
Xã Liên Thủy
7,03 7.562
12.
Xã Lộc Thủy
7,72
3.914
13.
Xã Mai Thủy
20
5.514
14.
Xã Mỹ Thủy
13,74
4.780
15.

Xã Ngân Thuỷ

165,79 2.468
16.
Xã Ngư Thủy Bắc
32,31
3.543
17.
Xã Ngư Thủy
23,52
4.357
18.
Xã Phong Thủy
10
6.256
19.
Xã Phú Thủy
41,58
6.616
20.
Xã Sen Thủy
75,89
5.542
21.
Xã Sơn Thủy
25,7
7.589
22.
Xã Tân Thủy
20,49
5.766
23.
Xã Thanh Thủy
14,33
4.946
24.
Xã Thái Thủy
58,73
4.514
25.
Xã Trường Thủy
35,6
4.326
26.
Xã Xuân Thủy
6,55
5.190

(Số liệu niên giám thống kê huyện Lệ Thủy năm 2020)

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN