VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho các trường trên địa bàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho các trường trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, UBND tỉnh cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho Trường Tiểu học Hiền Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; Trường Tiểu học Số 1 Châu Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

PV: Hồng Mến

[Trở về]