VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Cấp hơn 4.482 triệu đồng cho các trường học thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4248/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2019 để cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.
Theo đó, UBND tỉnh đã trích 4.482 triệu đồng từ nguồn “Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện chính sách đối với học sinh, sinh viên” năm 2019 để cấp cho Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình hơn 2.145 triệu đồng (miễn, giảm học phí trên 2,273 triệu đồng và thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại trường hơn 871 triệu đồng) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công Nông tỉnh hơn 2.337 triệu đồng (miễn, giảm học phí trên 2,211 triệu đồng và thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại trường gần 129 triệu đồng).

UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công Nông tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích, thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo quy định.

Mai Anh

 

[Trở về]