VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Kế hoạch triển khai thúc đẩy ứng dụng Nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1011/KH-UBND về việc triển khai thúc đẩy ứng dụng Nền tảng số quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của... Tin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh đã Kế hoạch số 698/KH-UBND về việc chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1141/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1049/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1050/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 986/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022...
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 788/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh với...
Xem tiếp
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh đã có Chương trình hành động số 781/CTR-UBND thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính...
Xem tiếp
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 667/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối...
Xem tiếp
Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng... Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên...
Xem tiếp