VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Chấn chỉnh tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước nhưng việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động lao người nước ngoài được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra những vấn đề phức tạp làm lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài vào làm việc cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài. Vẫn còn tình trạng sử dụng người lao động nước ngoài làm việc nhưng đang trong quá trình làm thủ tục cấp Giấy phép lao động, làm công việc không đúng với Giấy phép được cấp, không đúng với chủ sử dụng lao động, không báo cáo cho cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định, không gửi bản Hợp đồng lao động sau khi đã được cấp phép...
Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài làm việc cho đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của các cơ quan chức năng trong việc phòng, chóng dịch bệnh Covid-19 trước khi có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành đúng của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài cần thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; đồng thời gửi văn bản thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; thường xuyên cập nhật và quản lý hồ sơ, bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp mình; khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cho người lao động nước ngoài qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4.

Hồng Mến

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet