VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình trang cấp thiết bị truyền thông cho 40 xã khó khăn

Vừa qua, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã trang cấp thiết bị truyền thông cho 40 xã khó khăn trong toàn tỉnh.
Các thiết bị truyền thông được trang cấp bao gồm: loa, đài, tivi, âm ly, micro... với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, Chi cục cũng đã phát hành 11.000 tờ rơi với chủ đề về dân số kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Báo QB số 207

[Trở về]